තේ ප්‍රතිසැකසුම් පිළිබඳ දැඩි නියාමනයක් අවශ්‍යයයි – රමේෂ් පතිරණ

සෑම තේ ප්‍රතිසැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාවකම නියමිත ප්‍රමිති පරීක්ෂාවක් කරන බවත් එම ප්‍රමිතිය  80% වේ සීමාවට ළගාවෙන කර්මාන්තශාලා සඳහා පමණක් බලපත්‍ර ලබාදෙන බවත් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ ඊයේ (26) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.  මේ වන විටත් මේ පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම් ආරම්භ කොට ඇති අතර ඒ් අනුව අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තිබූ කර්මාන්තශාලා 30ක ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂාකොට බලපත්‍ර නිකුත්කොට ඇත්තේ  කර්මාන්තශාලා දෙකකට පමණක් බවත්, ගම්පොල ප්‍රදේශයේ තිබූ කර්මාන්තශාලා 172 න් බලපත්‍ර නිකුත්කොට ඇත්තේ 26 සඳහා පමණක් බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය. එසේම මෙතෙක්  දින හතක්  ප්‍රවාහනයට ලබාදී තිබුණ ද  දැන් එය දින 2ක් දක්වා අඩුකොට ඇති බවත් මේවා පැටවීමේදී සහ බාරගැනීමේදී තේ මණ්ඩලයේ පරීක්ෂාවට ලක්වන බවත් මෙහිදී අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය.

ප්‍රති සැකසුම් තේ සඳහා ගුණාත්මක බවක් අවශ්‍යයි යන අදහස මේ වනවිට මතුව තිබෙන්නේ කසල තේ හා මිශ්‍රකර නිපදවන තේ සහ වෙනත් රටවල බාල තේ මෙරටට ගෙන්වා මෙරට තේ හා කළවම් කර අපනයනය කිරීමේ ජාවාරම් සිදුවන නිසාය. මේ වනවිට ලෝක තේ වෙළඳපොළෙහි ලංකාවට හිමිව තිබූ තත්ත්වය පහත වැටී ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *