තේ කහට බදුල්ල සහ නුවරඑළියේදී

කඳුකර දෙමළ ප්‍රජාවගේ ජන ජීවිතය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කෙරෙන ඡායාරූප ප්‍රදර්ශන මාලාවක් නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවලදී පැවැත් වේ.
මෙම සියලූ ම ඡායාරූප කඳුකර තරුණ තරුණියන් 40ක් විසින් ලබාගෙන තිබීම විශේෂ වන අතර මේ ඔස්සේ කඳුකර ප්‍රජාවගේ ජන ජීවිත පිළිබඳ සවිඥානිත්වය ලබා දෙමින් සමාජ සංවාදයක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
• පළමු ප්‍රදර්ශනය – 2020 අගෝස්තු 23 ඉදිරිදා උදෑසන 09.00 සිට සවස -06 දක්වා තලවකැලේ ශ්‍රී කදිරේෂවරන් කෝවිල් ශාලාව.
• දෙවැනි ප්‍රදර්ශනය – 2020 අගෝස්තු 29 සෙනසුරාදා දින උදෑසන 09. සිට සවස 06.00 දක්වා ඌව හයිලන්ඩ්වතු යායේ ප්‍රජාසංවර්ධන ශාලාව.
• තෙවැනි ප්‍රදර්ශනය – 2020 සැප්තැම්බර් 04, 05 දෙදින පුරා බදුල්ල, ආර්.එච්. ගුණවර්ධන මාවතේ පිහිටි, සයිමන් පීරිස් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව.
කඳුකර දෙමළ ප්‍රජාව, කඳුකර තරුණ ප්‍රජාව, GIZ ආයතනය, විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය සහ ඌව ශක්ති ආයතනයේ සාමූහික ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් මෙම ප්‍රදර්ශනය ඉදිරිපත් කෙරේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *