ජනපති නියමයෙන් උඩමලුවට අක්කර දෙකක්

ත්‍රිකුණාමලය – ලක්මාල් කේ. බදුගේ

ජනපති අගමැතිගේ නියමය පරිදි යැයි කියා අන්තර්ජාතික භික්ෂු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීමට බව පවසමින් අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ භික්ෂුවකට කුච්චවේලි කුඹුරුපිටි ප්‍රදේශයේ පිහිටි තමන් දිගු කාලීන බදු පදනම මත ලබාගත් ඉඩම ද ඇතුළුව අක්කර දෙකක ඉඩමක් ලබා දීමට කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා අනීතිකව කටයුතු කර ඇතැයි  මහේෂ් කුමාර ලියනගේ මහතා පවසයි

ත්‍රිකුණාමලය කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කුඹුරුපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමෙහි පිහිටි ‍සිය ඉඩම දිගු කාලීන බදු පදනම මත ලබාගෙන තිබු බවත් එහි මැණුම් කටයුතු සිදුකර විශාල වියදමක් ද දරා සංවර්ධනය කර තිබිය දී මෙලෙස අනීතිකව සිය ඉඩම භික්ෂුවකට ලබා දීමට කටයුතු කිරිම දේශපාලන උවමනාවන් මත සිදුවුවක් බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

2020 මාර්තු මස දිගු කාලින බදු පදනම මත මෙම ඉඩම ඉල්ලා ඇති අතර ඒ අනුව කුච්චනවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයා විසින් එම ඉඩම ලබා දීමට මැනුම් කටයුතු කරන ලෙස මහේෂ් කුමාර වෙත දන්වා තිබේ  ඒ අනුව කුමාර ලියනගේ මහතා 2020 සැප්තැම්බර් මස රුපියල් 54,000 ක මුදලක් ගෙවා ඉඩමට අදාල මිනුම් කටයුතු කර ඉඩම ලබා ගෙන එය සංවර්ධනය කර එහි තාවකාලික නිවසක් සකසා තිබියදි මෙම ඉඩම ජනාධිපතිවරයාගේ අගමැතිවරයාගේ හා ඉඩම් අමාත්‍යතුමාගේ නියමය පරිදි යැයි පවසා ශ්‍රී මහා බෝධි උඩමලුව විහාරස්ථානයට ඉඩමක් ලබා දීමට යැයි කියමින් 2022 පෙබරවාරි 14 වැනිදා ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ.ඩී. කීර්ති ගමගේ යන අය විසින් මහේෂ් කුමාර ලියනගේ යන අයට ලබා දුන් ඉඩමෙහි මැනුම් කටයුතු අවලංගු කර එකී ඉඩම උක්ත විහාරස්ථානයට ලබා දෙන ලෙසට කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත නියෝග කර තිබේ. 

නමුත් එවැන්නක් සිදු කලේ කුමන පදනමක සිට ද යන්න හෝ එහිදි ලියනගේ මහතාට වන අලාභය පියවිම පිළිබදව හෝ කරුණු කිසිවක් දක්වා නොමැති විමෙන් ඔහු තවත් අසරණ භාවයට පත්ව සිටි.

මෙසේ තිබියදි තමා විසින් ඉඩම සංවර්ධනය කර එහි සකස් කර තිබු තාවකාලික පැල ඉඩමට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් කඩා දමා විනාශ කර රුපියල් 150,000 ක පමණ අලාභයක් කර ඇති බව ලියනගේ පවසයි.‍

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් කුච්චවේලි පොලිසියට අවස්ථා දෙකක දි පැමිණිලි කලද පොලිසිය නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත් බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටි. ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා හා ඉඩම් ඇමතිවරයා ගේ නියමය පරිදි යැයි පවසමින් මේ අයුරින් කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පිහිටි ඉඩම් රජයේ නිලධාරින්ගේ සහයෙන් අනීතිකව කොල්ල කෑමක් සිදුවන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.