ජනතාවට වස විෂෙන් තොර කෑමවේලක් දිය යුතුයි – චමල්

වස විෂෙන් තොර ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙල යටතේ ලුණුගම්වෙහෙර සමෘද්ධි සුව බොජුන් හළ ජනතා අයිතියට පත් කරන බව ඇමති චමල් රාජපක්ෂ පැවසුවේය. පසුගියදා එය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඇමතිවරයා පැවසුවේ නිරෝගීමත් පුරවැසියන් බිිහි කිරීම රජයේ අරමුණක් වන අතර දිවයින පුරා කාබනික පෝෂ්‍යදායි ආහාර අලෙවි ජාලයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති බවයි.

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *