ඡන්දය තියන්න අපි ගැනත් හිතන්න – උපාධිධාරීහු කියති.

උද්ගතව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව මානුෂීය පදනමින් හා ප‍්‍රායෝගිකව සළකා බලා 2020 මාර්තු සිට අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව යටතේ ආයතන වෙත වාර්තා කර ඇති සියලූම උපාධිධාරීන්ගේ පුහුණුව යළි ආරම්භ කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමේ අනුමැතිය ලබාදෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින බව උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ, පසුගිය මැතිවරණයෙන් පසු පොරොන්දු වූ පරිදි රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල වඩා නිවැරදිව හා නීත්‍යානුකූලව සිදු කිරීමට ප‍්‍රමාණවත් වටපිටාවක් තිබියදී එසේ නොකර මැතිවරණයට යම් වාසිදායක තත්වයක් ඇතිවන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට සමාන්තරව පත්වීම් ලබා දීම හේතුවෙන් 30 000 කට ආසන්න උපාධිධාරීන් පිරිසක් දැඩි අපහසුතාවයකට ලක්ව සිටින බවයි.

මැතිවරණ කොමිස⁣මේ නියෝග මත සිය පුහුණුව ක‍්‍රියාත්මක නොවීම නිසා අභ්‍යාසලාභී පුහුණු කාලසීමාව තුළ නීත්‍යානුකූලව හිමිවන මාසික රු.20 000/- ක දීමනාව අහිමි වීම මෙන්ම
අභ්‍යාසලාභී පුහුණුවට ඇතුළත් වීමට පෙර පෞද්ගලික අංශයේ විවිධ රැකියා වල නිරතව විවිධ මට්ටමේ මාසික වැටුප් ලැබූ බොහෝ පිරිසක් පුහුණුව ආරම්භ නොවීමත් සමඟ දැඩි මූල්‍ය දුෂ්කරතාවයකට පත්ව තිබීම මානුෂීයව සළකා බලන මෙන්ද ඔවුන් ඉල්ලා සිටී.
“අභ්‍යාසලාභී රජයේ පත්වීමක් ලැබීම හේතුවෙන් වසංගත තත්වය යටතේ ආදායම් අහිමි වූ පවුල් සඳහා රජය විසින් ලබා දුන් රු.5000/- දීමනාව පවා එම අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ගේ පවුල් වලට අහිමි විය.
එසේම, පුහුණුව ආරම්භ වීම දින නියමයක් නොමැතිව ප‍්‍රමාදවීම හේතුවෙන් සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරේ ස්ථීර වීමට පෙර සම්පූර්ණ කළයුතු වසරක පුහුණු කාලය දීර්ඝවීම හා තනතුරේ ස්ථීර වීම ප‍්‍රමාද වීම හා  පුහුණුවට වාර්තා කිරීමට නොහැකි වීම, ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇතිවීම ඇතුළු කරුණු මත දැඩි චිත්ත පීඩාවකට ලක්ව සිටීමද බරපතල ගැටලු වේ.
මේවනවිට වසංගතය නිසා මැතිවරණය පැවැත්වීම අවිනිශ්චිතව පවතී.එබැවින් තමන් පිළිබඳව කාරුණිකව සළකා බැලිය යුතු බවද උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *