ගාලු වරාය සංචාරක වරායක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ

ගාල්ල වරාය සංචාරක වරායක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ යන මහත්වරුනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ගාල්ල වරායේදී පැවැත්විණි.

ඒ යටතේ, ගාල්ල වරාය අභ්‍යන්තරයේ රුවල් යාත්‍රා අංගනයක් හා මගී නෞකා (Passenger Vessel) නැවැත්වීමට හැකිවන අයුරින් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මූලික කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කල අතර එම ඉදිකිරීම් වලට අදාලව දියකඩන (water break) ඉදිකිරීමටද යෝජනා ඉදිරිපත්ව ඇත.

ලොව පුරා සිටින සංචාරකයන්ගේ ආකර්ශනයට හේතු වී ඇති ගාලු වරාය සංවර්ධනය තුළින් ප්‍රදේශයේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම අපෙක්ෂිතය. 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *