කෞතුකාගාර භාරකරු කොන්ක්‍රීට් අංගනයේ මුරට දාලා – මානව හිමිකම් පැමිණිල්ලක්

මාර්ග සංවර්ධන කෞතුකාගාර භාරකරු ලෙස පත්වීමක් ලබාදී තිබියදී එම තනතුරේ රාජකාරී කිරීමට ඉඩ නොදී එම අධිකාරියේ කුණ්ඩසාලේ වරාපිටිය කොන්ක්‍රීට් අංගනයේ මුර සේවය සඳහා තමන් යෙදවූ බව කියමින් ඩබ්ලිව්.ඒ.එස් කැන්දගොල්ල නැමැති අය මානව හිමිකම් කොමිෂමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

කිරඹත්කුඹුර නානුඔය මහමාර්ග කෞතුකාගාර භාරකරු ලෙස 1994 වසරේ සිට සේවය කරමින් සිටියදී 2010 වසරේදී මහනුවර ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලටත් එම වසරේ අගභාගයේදී නුවරඑළිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලටත් පසුව නුවරඑළිය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලටත් මාරුකරන ලද තමන් කොත්මලේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු පෙරමුසු අංගනයටත් අනතුරුව කුරුණෑගල විධායක ඉංජිනේරු කාර්යලටයත් මාරු කළ බව කැන්දගොල්ල මහතා පැමිණිල්ල මගින් දක්වා ඇත.

එහි සේවය කරමින් සිටියදී නානුඔය මහමාර්ග කෞතුකාගාරයට යළි ස්ථාන මාරුවක් ලබාදී ඇතත් එහි විධායක ඉංජිනේරුවරයා වැඩ බාර ගැනීමට නොදී තමන් මහනුවර පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත යොමු කළ බවත් රාජකාරී පැවරීමක් නොකර පත්වීමක් ලබාදෙන තෙක් පැමිණීමේ ලේඛණයේ අත්සන් තබන ලෙස එහිදී තමන්ට දැනුම් දුන් බවත් කැන්දගොල්ල මහතා පවසයි.

පසුව වරාපිටිය කොන්ක්‍රීට් අංගනයට මාරුකරන ලද කැන්දගොල්ල මහතාට පත්වීමට අදාළව එහි රාජකාරියක් කිරීමට නොමැති බැවින් මුර සේවයේ යෙදෙන ලෙස කාර්යභාර ඉංජිනේරුවරයා ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධව කැන්දගොල්ල මහතා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතාටද ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර ගෙන ඒ සම්බන්ධව තමන් දැනුවත් කරන ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයා පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.