කොටියාගල වනන්තරය වනසන්න දෙන්න බැහැ – විමලවීර කියයි

මොනරාගල සංජීව බණ්ඩාර

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙින්තුව විසින් ඔවුන් යටතේ තිබු ඉඩමි අක්කර 25000ක් සියඹලාන්ඩුව කොටියාගල හේන් ගොවියන්ට බෙදාදිමට ලබාදි තිබියදි, වත්තේගම කැබිලිත්ත සංරක්ෂිත වනාන්තරයෙන් තවත් අක්කර 12000ක් බඩඉරිගු වගාකිරිමට ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයන් හා හේන් ගොවිහු ඉල්ලති.

වත්තේගම කැබිලිත්ත රක්ෂිතයෙන් පිටත තිබු අක්කර 25000ක් වන සංරක්ෂණය විසින් නිදහස්කරන ලද්දේ, රක්ෂිතය තුල අනවසර වගාකල ගොවියන්ට අක්කර 05 බැගින් බෙදා දිමට බවත්,එම තීරණය ගත්තේ සියලු පාර්ශවයන්ගේ පොදු එකගතාවයෙන් බවත්, එනිසා නැවත රක්ෂිතය තුල වගාකිරිමට අවසර ලබාදීම තමන්ට තනියෙන් තීරණය කිරීමට නොහැකි බවත්,වනජිවි අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා අද(08) මොණරාගලදි පවසයි.

යාල ජාතික වනෝද්‍යාන සංකීර්ණය හා කුඹුක්කන වන රක්ෂිතය ඇතුළු රක්ෂිත වනාන්තර පද්ධතියක් සම්බන්ධ කරන වත්තේගම කැබිලිත්ත වනාන්තරය, වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත නීති ගත වූ මුල් අවදියේ සිට ම වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වූ රජයට අයත් වනාන්තරයකි. මෙම වනාන්තරය වන රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2009 අංක 65 දරන පනතින් අවසන්වරට සංශෝධිත වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතේ 3 වන වගන්තිය අනුව 2012 නොවැම්බර් මස 12 වන දින අංක 1789/9 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් සිදු කර ඇත. මේ මගින් හෙක්ටයාර 28,926 ක් වන වනාන්තර ප්‍රදේශයක් රක්ෂිත වනාන්තරය සදහා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

හෙක්ටයාර 28,926 ක් නැතහොත් අක්කර 71,537 ක භූමි ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරුනු වත්තේගම – කැඹිලිත්ත වන රක්ෂිතය විල ඔය, කුඹුක්කන් ඔය, කොටියාගල වැව හා වට්ටාරම වැව යන සුවිශේෂි ජල මූලාශ්‍රවල ප්‍රධාන ජල පෝෂක ප්‍රදේශයකි. මේ නිසා මෙම වන රක්ෂිතය විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරුණු කෘෂිකාර්මික බිම්වල ජල සුරක්ෂිතතාවය කෙරෙහි සෘජු ව බැඳී පවතී.
මරගල කඳුවැටියෙන් ආරම්භ වන විල ඔය, ඇතිමලේ වැව හා කොටියාගල වැව යන ප්‍රධාන වැව් දෙක පෝෂණය කරමින් වත්තේගම – කැඹිලිත්ත මෙම වන රක්ෂිතය හා කුඩුම්බිගල – පානම අභය භූමිය තුළින් ගලා ගොස් පානම කලපුව හා සම්බන්ධ වේ. වර්ග කිලෝමීටර් 484 ක ජල ද්‍රෝණියක් සහිත විල ඔය මරගල කඳුවැටියේ සිට පානම කලපුව දක්වා සීමාවේ පිහිටි වැව් 47 කට ජලය සැපයීම සිදු කරයි. මෙම වන රක්ෂිතයෙන් ආරම්භ වී පෝෂණය වන කරදණ්ඩ ආර, නවදණ්ඩ ආර හා කෝන්කැටිය ආර යන දියදහරාවන් විල ඔය පෝෂණය කරන ප්‍රධාන ජල පෝෂක ප්‍රදේශය ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.