කැළණි ගඟේ විනෝද ක්‍රීඩාවට තහංචි

සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට පටහැනිව කැලණි ගගේ රාෆ්ටින් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන ගිය ස්ථානයක් රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර වසා දමා එහි සේවකයින් ස්වයං නිරෝධානයට යොමු කිරිමට අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි ක්‍රිෂාන් පේමසිරි මහතා ඇතුළු මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු (14) දින කටයුතු කරනු ලැබුහ.

ගිනිගත්හේන පිටවල යටිබේරිය ප්‍රදේශයේ කැලණි ගගේ සෞඛ්‍යය උපදෙස් නොපිලිපදිමින් සහ අවසරයකින් තොරව සංචාරකයන් සදහා රාෆ්ටින් සේවාවක් පවත්වාගෙන යන බවට අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාට ලද තොරතුරක් මත  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් විසින් රාෆ්ටින් සේවාව පවත්වාගෙන ගිය ස්ථානය (14) දින මෙසේ වටලනු ලැබීය.

අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා එම ස්ථානයට යනවිටත් රාෆ්ටින් සේවාව ලබා ගැනිමට පැමිණි සංචාරකයන් පිරිසක් ආපසු හරවා යැවිමට මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් කටයුතු කළ අතර , එම මධ්‍යස්ථානයේ සිටි සේවා සපයන්නන් සියළු දෙනා දින 14 ක් ස්වයං නිරෝධනයට යොමු කර එම සේවා සපයන්නන් පි.සි.ආර් පරික්ෂණයටද භාජනය කරනු ලැබුහ.

එම මධ්‍යස්ථානයට රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර එම මධ්‍යස්ථානයේ පවතින අඩුපාඩුකම් සපුරා ගෙන යලිත් අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යයාලය වෙත මේ මස 28 දින පෙන්වන ලෙසද අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා අදාල ආයතනයේ හිමිකරුට උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.