ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය උගුලට හසුවූ 90%ක් කාන්තාවන් – ආණ්ඩුව පවසයි

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සිය රජය ව්‍යවසායකයන්ට මෙන්ම ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය  පහසුකම් ලබාගැනීමෙන් අසීරුතාවයට පත්ව සිටින  ග්‍රාමීය ජනතාවටද කඩිනම් සහන ලබාදීමට කටයුතු කරන බව අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

ඒ  ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගෙන් ප්‍රශ්න විමසීමේ අවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ගරු කෝකිලා හර්ෂණී ගුණවර්ධන මැතිනිය විසින් ග්‍රාමීය ජනතාව සහ විශේෂයෙන් කාන්තාවන්  ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය   ආයතන ණය පහසුකම් නිසා පත්ව තිබෙන ගැටලු සහගත තත්ත්වය සම්බන්ධව ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි .

මෙහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ සඳහන් කර සිටියේ, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය උගුලට හසුව සිටින 90%ක් කාන්තාවන් බවද ඒ නිසා ඔවුන් අතර මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ඇති කිරීමට  කලාපීය වශයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දැනටමත්  අනුරාධපුරයෙන් ආරම්භ කර ඇති බවයි. ඔවුන්ගේ හදිසි ණය අවශ්‍යතාවන් සපුරාගැනීම සඳහා ප්‍රජා මූල සංවිධානවලට ලක්ෂ 03ක් ලබාදී එය කළමනාකරණය සඳහා රජය පියවර ගනිමින්  සිටින බවද පැවසීය.

මෙහිදී මන්ත්‍රීවරිය විමසූ ප්‍රශ්නයට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවසරය මත පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කියා සිටියේ, 2016 අංක 6 දරණ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනතේ අඩුපාඩු රැසක් ඇති බව ය.  අදාළ මූල්‍ය ආයතන නිසි පරිදි නියාමනය කිරීමට  කෙටුම්පත් කරන ලද ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය හා ණය නියාමන අධිකාරී පනත් කෙටුම්පත  නීති කෙටුම්පත්  සම්පාදකගේ එකඟතාවය ලබා ගැනීම සඳහා දැනටමත් යොමුකර ඇති බවයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *