කහ තිත් පළගැටියා අපනයන බෝගවලටත් උවදුරක්

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තාවෙමින් පවතින කහ තිත් පළගැටියාගේ හානිය අපනයන කෘෂිබෝග වන කුළුබඩු බෝගවලටත් පැතිරීමේ අවධානමක් පවතින බව අපනයන කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ. පී හීන්කෙන්ද මහතා පවසයි. මේ වනවිට මාවතගම, මාතලේ, හම්බන්තොට වැනි ප්‍රදේශවල පුවක් වගාව තුළ මෙම පළගැටි උවදුර දක්නට ලැබෙන බවත් එසේම ඇතැම් ප්‍රදේශවල කෝපි වගාවටද මෙම පළගැටියා හානිකර තිබෙන බවත් ඒ මහතා කීය.  මේ වනවිට මෙම කෘමියාගේ පියාපත් වර්ධනය වී නොමැති බැවින් දුර පියෑඹීමේ හැකියාවක් නොමැති බවත් මෙම පසුබිම තුළ කහ තිත් පළගැටියාගේ පියාපත් වර්ධනය වීමට පෙර පහසුවෙන් මර්ධනය කිරීමේ හැකියාව පවතින බවත්  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේය. පළගැටියන් බිත්තර දැමීම පසේ සිදුකරන බැවින් පස පෙරළීම හා වගා ඉඩමේ වල් මර්ධනය කර ඉඩම පිරිසිදුව තබා ගැනීම පළගැටි ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට අනුගමනය කළහැකි සාර්ථක ක්‍රමයක් බවද ඒ මහතා කීය. කරාබු, සාදික්කා,ගම්මිරිස් වැනි අපනයන කෘෂිබෝග වගාවන්හි කහ තිත් පළගැටි උවදුර දක්නට ලැබෙන්නේ නම් වහාම ලඟම ඇති ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අපනයන කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීවරයාට දැනුම් දෙන ලෙසත් නැත්නම් දුරකථන අංක 1920 කෘෂි උපදේශන සේවාව අමතා උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙසත් හීන්කෙන්ද මහතා ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *