කහ ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 200 – සතොසට එන්න, ජානක වක්කුඹුර

හෙට සිට සියලුම සතොස සහ සමූපකාර අලෙවිසැල්වලින් කහ ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 200ක මිලකට අලෙවි කරන බව අපනයන බෝග ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර පවසයි.

කහ ආනයනය සීමා කිරීම සමග අධික ලෙස මිල ගණන් ඉහළ ගිය අතර මේ වන විට වෙළඳපොලෙහි අලෙවි වන සිල්ලර මිල ග්‍රෑම් 100 රුපියල් 550කි.

අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර පැවසුවේ ආනයන තහනම් කර තිබියදී නීතිවිරෝධී ලෙස රටට ගෙන්වු කහ තොග අත්අඩංගුවට ගෙන මෙසේ අලෙවිය සඳහා මුදා හරින බවයි. පසුගිය කාලයේදී වියලි කහ මෙට්‍රික් ටොන් 100ක් අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඉන් මෙට්‍රික් ටොන් 15ක් මුල් අදියරේදී කහ කුඩු ලෙස සතොස හා සමූපකාර ඔස්සේ අලෙවියට මුදා හැර ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.