“ඔබට ගෙයක්- රටට හෙටක්” වැඩසටහනෙන් පමණක් නිවාස 11,317ක් වැඩ ආරම්භ කර තිබේ – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

‍මේ වන විට “ඔබට ගෙයක්- රටට හෙටක් ” වැඩසටහන යටතේ  පමණක් සෑම ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරි වසමකින් ම ප්‍රමුඛතාවය මත තෝරාගත් ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් පෙළෙන,  තාවකාලික නිවාසවල  පදිංචි පවුල් ඒකක  සඳහා නිවාස  11,317ක වැඩ  ආරම්භ කෙරී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට අනාවරණය කළේය .

එම නිවාස අතරින් වැඩ අවසන් කර ප්‍රතිලාභීන්ට භාරදී ඇති නිවාස ගණන  4911 ක් වන අතර  ඒ සඳහා වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 2,946.5 ක් වේ.

මෙම කරුණු අනාවරණය වූයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේ අවස්ථාව යටතේ අද දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ලලිත් එල්ලාවල මැතිතුමා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයක් මඟිනි. මෙහිදී,  ගරු අග්‍රාමාත්‍ය වරයාගේ අවසරය මත  එල්ලාවල මහතා ට පිළිතුරු ලබාදීමට එක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා  නාගරික ජනාවාස අධිකාරිය විසින් වාර්ෂිකව නිවාස ඒකක 1000ක්, මධ්‍යම පාන්තිකයන්ට දැරිය හැකි නිවාස යෝජනා ක්‍රම යටතේ නිවාස 460ක් , මධ්‍යම පාන්තික හා පහළ මධ්‍යම පාන්තික නිවාස 500ක් , අඩු වියදම් නිවාස 32 ක් ඉදි කිරීමට නියමිත බව පැහැදිලි කළේය .  මේ යටතේ පහළ මධ්‍යම පාන්තික නිවාස 356ක් ලුනාව ප්‍රදේශයේ දැනටමත්  ඉදි කර අවසන් බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය .

අමාත්‍යවරයාට අනුව රාජ්‍ය සේවකයින් ඉලක්ක කරගෙන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිවාස ඒකක 608කින් යුත් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් මේ වන විට බොරැල්ල ප්‍රදේශය ඉදිකර අවසන් කර තිබේ .මෙම නිවාස ව්‍ය‍ාපෘතියේ නිවාස ලබාදීමේ දී රාජ්‍ය සේවකයින්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙනු ඇත .

මීට අමතරව මැදි ආදායම්ලාභීන් සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නාගරික ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි නිවාස ඒකක 5000ක් ඉදිකිරීමට යෝජිත අතර ඒවායින් දැනට නිවාස එකක 2783 ක වැඩ ආරම්භ කර තිබේ.

තවද නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිවාස අහිමි නාගරික ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සියපත නිවාස වැඩසටහන යටතේ සෑම  මැතිවරණ කොට්ඨාසය මහල් නිවාස 100 බැගින් දිවයින පුරා මැතිවරණ කොට්ඨාස 160ක් ආවරණය වන පරිදි  නිවාස 16000ක් ඉදිරි කිරීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙයි.

එසේම, මැදි ආදායම්ලාභීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් තංගල්ල රාජ්‍ය සේවක නිවාස ව්‍යාපෘතිය, යක්කල- වැරැල්ලවත්ත නිවාස ව්‍යාපෘතිය ,මොරටුව සොයිසාපුර නිවාස ව්‍යාපෘතියද ආරම්භ කර ඇති අතර  රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව සංකල්පය යටතේ මධ්‍යම ආදායම් ලාභීන් වෙනුවලාභීන් වෙනුවෙන් තවත් නිවාස ව්‍යාපෘති ද ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා දන්වා සිටියේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.