ඉරණමඩු වාන් දියට ගම් දෙකක් කොටු වෙයි.

කිලිනොච්චියේ ඉරණමඩු ජලාශය වාන් දැමීම නිසා ගම්මාන දෙකක් ජලයේ යට වී ජනයා පීඩාවට පත්ව තිබේ.

කිලිනොච්චියේ වල්ලුවාර් ෆාම් හා නාවලර් ෆාම් යනුවෙන් හඳුන්වන එම ගම්මාන දෙකෙහි ජනයාට අවශ්‍ය සහන සැලසීමට දැනටමත් පියවර ගෙන ඇති බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මේවනවිට සිය ගම්මානවල කොටුව සිටින 400ක් පමණ දෙනාට කිලිනොච්චි නගරය වෙත පැමිණීමටද හැකියාවක් නැත්තේ සියලු මාර්ග හා පුදුමුරිප්පු වෑකන්දද ජලයෙන් යටව ඇති නිසාය. වෑකන්ද බිඳී යාම වළක්වා ගැනීම සඳහා වැලිකොට්ට යෙදීම ආරම්භ කර ඇත. අත්‍යවශ්‍ය හේතු මත ප්‍රදේශයෙන් බැහැර විය යුතු අය ප්‍රවාහනයට ට්‍රැක්ටර් රථ යොදවා ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *