ඉන්ධන හැංගූ පිරවුම්හල් වටලයි

මිල ඉහළ යාවි යැයි සිතා ඉන්ධන තොග තිබියදී ඒවා නිකුත් නොකර  සඟවා තබා ගත් බව කියන මහනුවර ගෙලිඔය ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම් හල් දෙකක්  සම්බන්ධයෙන්  ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ .

පාරිභෝගික ජනතාව ගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි වලට අනුව සංස්ථාවේ පරීක්ෂකවරු  පිරිසක් අදාළ ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලට ගොස් එහි තොග පරික්ෂා කිරීමේ දී ඵහි සඟවා තිබූ පෙට්‍රල් ලීටර 24,000 ක් සොයා ගෙන ඇත.

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා අධික පෝලීම් තිබියදී මෙම ඉන්ධන පිරවුම් හල් දෙකේ සේවකයින් ඉන්ධන තොග අවසන් බව කියා ඉන්ධන නිකුත් නොකර සිටියදී පාර්භෝගිකයින් ඒ පිළිබඳව ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට දුරකතන මගින් පැමිණිලි කර තිබේ.

එම අවස්ථාවේ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ කණ්ඩායමක් එහි ගොස් සිදු කළ පරීක්ෂාවේදී අදාළ ඉන්ධන තොග සොයා ගෙන ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *