ඉන්දීය යුධ නැව් ඇණියක් ලංකාවට

ලක්මාල් බදුගේ – ත්‍රිකුණාමලයේ සිට

ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ පුහුණු අණ දෙන දකුණු නාවික විධානයට අයත් පළමු පුහුණු බලඝණයේ නෞකා 6 ක් දින 4 ක සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණියේය.

මෙම සංචාරය සමීප සහෝදරත්වයේ හා මිත්‍රත්වයේ තවත් පිළිඹිබුවක් බවත් තරුණ නිලධාරීන්ගේ හා අභ්‍යාසලාභීන්ගේ කුසලතා පුළුල් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් බව මෙරට ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පැවැසීය.

මෙම නෞකා අතුරින් අයි. එන්. එස්. මාගර් සහ අයි. එන්. එස් ෂාර්දුල් යන නෞකා කොළඹ වරායේ නැංගුරම් ලා ඇති අතර අයි. එන්. එස්. සුජාතා, අයි එන් එස් තරංගනී, අයි එන් එස් සුදර්ශණී හා සී ජී එස් වික්‍රම් යන නෞකාවන් ත්‍රිකුණාමලය වරායේ නැංගුරම් ලා තිබේ.

මෙම සංචාරය 100 වන හා 101 වන ඉන්දීය ඒකාබද්ධ නිලධාරීන් පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා ඔවුන්ගේ විදේශ යෙදවීමේ කොටසක් බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. මෙම නාවික බලමුළුව ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ පුහුණු අණ දෙන දකුණු නාවික විධානයේ කොටසක් වේ. දකුණු නාවික විධානයේ ප්‍රධාන අණ දෙන නිලධාරී වයිස් අද්මිරාල් ඒ. කේ. චව්ලා මෙම බළ මුළුවට නායකත්වය දෙනු ලබයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *