ඉන්දියාවේ නව ආසාදිතයන් ගණන තුන්ලක්ෂ අසූ හයදහසක්

ඉන්දියන් එක්ස්ප්‍රස් වාර්තා කරන අන්දමට ගත වූ පැය විසිහතර තුළ එරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් 19 නව ආසාදියන් ගණන 386000 ක් වේ. පසුගිය වසරේ එරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වන්නට පටන් ගැනීමෙන් පසුව අසන්නට ලැබුණු ඉහළම සංඛ්‍යාත්මක අගය එයයි. අලුතෙන් එකතු වූ මෙම අගයත් සමග එරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන කෝටි 1.83 ඉක්මවා ඇත. මේ වනවිට සුවය ලැබූ ගණන කෝටි 1.53 ක් පමණ වන අතර 31ක් ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් තවමත් ප්‍රතිකාර ලබති.

ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ මරණ 3498 සමග මෙතෙක් සිදු වූ මරණ ගණන 208000 කි. ඊයේ දිනයේ දිල්ලි අගනුවරින් වාර්තා වූ මරණ 295 වසරක කාලයකදී අසන්නට ලැබුණු ඉහළම අගය වන අතර නාගරික සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවලට අනුව පරීක්ෂණවලින් සියයට 32.82ක අගයක් හෙවත් 24235 දෙනෙකු ආසාදිත බව හඳුනා ගෙන තිබේ. මෙය දිල්ලියෙන් දිනකට මරණ 300කට වැඩියෙන් වාර්තා වූ 08 වැනි දිනයයි.

 

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.