ඉඔුල්පේ අමුපිටිය ගල් කොරිය ජන විරෝධය නිසා වැඩ නවතී

බලන්ගොඩ නලින්ද වලේබොඩ

ඉඔුල්පේ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්  අමුපිටිය ප්‍රදේශයේ  ආරම්භ  කිරිමට  යන ගල් කොරියකට එරෙහිව විරෝධය  දක්වමින්  අද  (21) දා ප්‍රදේශවාසීන්  පිරිසක් විරෝධතාවයක  නිරත  වුහ. ආරම්භ කිරීමට යන නව ගල්කොරියට අනුමැතිය දීම සඳහා  එය පරික්ෂා කිරිමට පතල් කැනීම් හා භූ විද්‍යා  කාර්යංශයේ නිළධාරින් සහ මධ්‍යම  පරිසර  අධිකාරියේ  නිළධාරින්  එම ස්ථානයට පැමිණි  අවස්ථාවෙිදි  එයට අනුමැතිය  ලබා  නොදෙන ලෙස ඉල්ලා  ප්‍රදේශවාසීන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත විය.

ප්‍රදේශයේ  ව්‍යපාරිකයකු විසින් එම ප්‍රදේශයේ ගල්කොරියක් ආරම්භ කිරිමසඳහා  අවසර  ලබා  දෙන  ලෙස  අදාළ අංශවලින් ඉල්ලිමක්  කර  තිබුණි. කෙසේවෙතත්  ප්‍රදේශවාසීන්ගේ  විරෝධතා  නිසා  පතල් කැනීම් හා   භූ විද්‍යා  කාර්යංශයේ  නිළධාරින්, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ  නිළධාරින්  සහ ඉඔුල්පේ ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ  නිළධාරින්   සහ ගල් කොරිය ආරම්භ කිරිම සදහා අවසර ඉල්ලා  සිටි ව්‍යපාරිකයා අතර පැවැති  සාකච්ඡාවකින්  පසු ජනතාවගෙන් එල්ල වන විරෝධය  නිසා ගල් කොරිය ආරම්භ නොකර බවට එම ව්‍යාපාරිකයා පොරොන්දු විය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.