“අපිව රවටන්න එපා ගොවිතැන විනාශයි”. මහවැලි සී කලාපයේ ගොවීන් විරෝධය දක්වා රැස්වීමෙන් පිටව යයි

චාමින්ද ගමගේ- ගිරාඳුරුකෝට්ටේ

2021/2022 මාස් කන්නයේ වී වගාව ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව මහවැලි සී කලාපයේ ගිරාඳුරුකෝට්ටේ දෙවන උප කලාපයේ ව්‍යාපාර කමිටු   රැස්වීමක් ඊයේ (06)වන දින ගිරාඳුරුකෝට්ටේ මහවැලි කොට්ඨාස කාර්යාලයේදී පැවැත්වණි.

 මහවැලි කොට්ඨාස කලමණාකාර සී.එස්.දහනායක මහතාගේ හා ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ සභාපති එස්.බී.සොමිපාල යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති රැස්වීමට මෙම කොට්ඨාසයේ ගොවි සංවිධාන පනස් දෙකක නියෝජිතයින් සහභාගී වූහ.

 මෙහිදී අදහස් දැක්වූ කොට්ඨාස කළමණාකාර සී.එස්.දහනායක මහතා,මෙවර මාස් කන්නය සඳහා මහවැලි සී කලාපයේ ජලය නිකුත් කිරීමේ කාල සටහන පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී.මෙම කාළ සටහන සකස් කරන ලද්දේ සී කළාපයේ ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ එකඟතාවය මත බව දහනායකමහතා පැවසීය.

 එම අවස්ථාවේදී මෙවර වගා කන්නයට ජලය නිකුත් කළද,එය නිශ්ඵල ක්‍රියාවක් බව ගොවි නියෝජිතයින්විසින්පෙන්වා දෙනලදී.වගාවන්ට ජලය ලබා දුන්නද නිසි පරිදි වගාවට යෙදීමට අවශ්‍ය පොහොර හා කෘමි නාශක ලැබෙන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලිතාවයක් නොමැතිව වගාවන් ආරම්භ කිරීම කිසිසේත් යෝග්‍ය නොවන ඔවුන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන ලදී.

එම අවස්ථාවේදී ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිජන සංවර්ධන නිළධාරී තිලකරත්න මහතා විසින් අදහස් දක්වන ලදී.වී වගාව පමණක් නොවෙයි,සෑම වගාවක් සඳහාම කාබනික පොහොර භාවිතා කිරීම රාජ්‍ය ප්‍රත්පත්තයයි.රාජ්‍ය නිළධාරීන විදියට එම ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපි බැඳිලා ඉන්නවා.ඒ අනුව මෙවර මාස්කනනය වී ගාව සඳහා සූදානම් කිරීමේදී කාබනික පොහොරභාවිතය සමග ආරම්භ කරනවා.තමන්ගේ වගාවට වුවමනා පොහොරටික ගොවියා විසින්ම නිපදවා ගත යුතුයි.ඒ වෙනුවෙන් දිරි දීමනාවක් විදියට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 12500ක මුදලක් රජයෙන් දෙනවා.එම මුදලන් අඩුවන පොහොර ප්‍රමාණය, දියර පොහොර,පලිබෝධ නාශක දියර වර්ග ආදිය ලබා ගන්න පුලුවන්.මේ පිළිබඳව සංඛ්‍යාලේඛන සකස් කරලා ඉවරයි.හැබැයි මේ පොහොර ලබා දීම පිළිබඳව නිසි උපදෙසක් චක්‍ර ලේඛනයක් මගින් අපට තවම උපදෙස් ලැබිලා නැහැ.එම උපදෙස් ලැබුණු වහාම අපි ගේවි මහත්වරුන්ට ඒවා සපයන්න සූදානම් යැයි පැවසීය.

මෙම ප්‍රකාශය නිසා ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් මඳක් නොසන්සුන් වූහ.නිළධෘරීන් සමග දිගින් දිගටම බහින් බස්වීම් ඇති කරගන්නා ලදී.

එහිදී නැඟී සිටි බෙලගන්වැව ගැමුණු ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ආරියපාල මහතා කියා සිටියේ,මේ බොරුව කරන්න එපා.අපි හැමදාම නිළධාරින්ගේකථා ඇහුවා,රැවටුනා.දැන් වගා කන්නය අත ළඟටම ඇවිල්ලා.දැන් හුස්ම ගන්න බැරි තරමටම,පොහොර දෙන දිනයක් නැහැ.දෙන පිළිවෙළක් නෑ,වගාවට යොදන විදියක් දන්නේ නැහැ.නිකං බොරුවට අපේ සල්ලි වියදම්කරලා පොත් අච්චු ගහලා.නිළධාරින්ට මොකද? මහජනතාවගේ මුදල්මේක ඉරලා  විසි කරයි.පොහොර වලට විසඳුමක් නැතිව මොනවා සාකච්ඡා කළත් වැඩක් නැහැයි පවසමින් සභාවෙන් ඉවත් විය.ඒ අන්වම අනෙකු නියෝජිතයින්ද සභාවෙන් ඉවත්ව ගිය අතර යළිත් ඔවුන් සභාවට එක්වූ අතර ආරියපාල මහතා යළි නොපැමිණියේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.