අනධ්‍යයන සේවකයා ගෙදර වැඩට ගත් සරසවි ලොක්කා ගැන පරීක්ෂණ

විශ්ව විද්‍යාලයේ අනධ්‍යයන සේවක පිරිසක් රාජකාරි වෙලාවේ සිය නිවසේ පෞද්ගලික වැඩවලට යොදාගත් විශ්ව විද්‍යාල ඉහළ බලධරයෙකු පිළිබඳ පේරාදෙණියෙන් වාර්තා වේ. රජයේ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව දැනටමත් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

අදාල සේවක පිරිස රාජකාරි වෙලාවේ ඉහළ බලධාරියාගේ නිවසේ වැඩ කරමින් සිටියදී එහි ගිය විගණන නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇත. එම අවස්ථාවේ සේවකයන් අටදෙනෙකු එහි වැඩ කරමින් සිට ඇත. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයද පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කොට ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.