අටලුගම කොටුකරයි. පොලිස් මුරකපොලු 10ක්

හුදෙකලා කළ ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 08ක් සහිත බණ්ඩාරගම අටලුගම ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි මුරකපොලු 10ක් ස්ථාපිත කර යුධහමුදා හා පොලිස් නිලධාරින් යොදවා ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගත් බව පානදුර පොලිස් අධිකාරි සංජය ඉරසිංහ පවසයි.

ඒ අනුව අදාල වසම් වන අටලුගම නැගෙනහිර, අටලුගම බටහිර, කොරාවල, ගල්ගේ මණ්ඩිය, බෝගහවත්ත, බමුණුමුල්ල 659 සී, බමුණුමුල්ල  659 ඩී යන වසම්වල ජනයාට ඒවායෙන් පිටවීම සහ ඒවාට ඇතුළුවීමද තහනම් කර ඇත.

එසේම අටලුගම ගම්මානයට පිවිසීම සඳහා යොදාගත හැකි කිම්මන්තුඩාව ඇල මාර්ගයද අවහිර කර ඇත. ඒ සඳහා පොලිස් නාවික කොට්ඨාශයේ බෝට්ටු යොදවා ඇත.

කොවිඩ් 19 වයිරසය ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සහය දෙන ලෙස ජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද පොලීසිය පවසයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.